Cenytum Medyczne Gwinner Żywiec oferuje badania wysokościowe. Badanie te należą do grupy badań powiązanych z medycyną pracy, które to wymagają dodatkowych badań lekarskich w tym psychotestów.

Badania wysokościowe są badaniami kompleksowymi, dającymi pełne uprawnienia pracownikom do prowadzenia prac zawodowych na wysokościach. W czasie jednego dnia jesteśmy w stanie wykonać wszystkie niezbędne badania umożliwiające wydanie uprawnień do wtkonywania pracy na wysokości.

W skład badań wysokościowych wchodzą takie konsultacje jak:

  • konsultacja okulistyczna
  • konsultacja laryngologiczna
  • konsultacja neurologiczna

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332. jest kwalifikacja:

a) Praca na wysokości do 3 metrów

b) Praca na wysokości powyżej 3 metrów

c) praca na głębokości poniżej 3 metrów

Po 50 roku życia pracownika, badania wysokościowe wykonywane są co rok..

Przeciwwskazania do pracy na wysokości:

  • wada wzroku wymagają ciągłego noszenia szkieł korekcyjnych/okularów/ (nie dotyczy to natomiast używania soczewek kontaktowych).
  • przyczyny neurologiczne /np. padaczka/