Cetrum Medyczne Gwinner Żywiec świadczy usługi wykonywania badań osób, które posiadają broń lub też dopiero się ubiegają o posiadania stosownego pozwolenia.

  • Badanie dla osób które posiadają lub dopiero starają się o broń każdego rodzaju ( w tym broń taka jak obiektowa, broń sportowa, broń myśliwska, broń osobista, kolekcjonerska, inne - np. paralizatory itp.). Centrum Medyczne Gwinner Żywiec oferuje swoim klientom wykonanie kompleksowych badań które wymagane są przez Komendy Policji - w tym również stosowne orzeczenia psychologiczne, oraz badania takie jak: badanie psychiatryczne, badanie okulistyczne i badanie ogólnolekarskie. Po przeprowadzeniu pakietu badań - odpowiedni dla specjalizacji lekarz, który posiada stosowne uprawnienia orzecznicze do posiadania broni, wydaje odpowiednie orzeczenie.
  • Badanie na rzecz instytucji, które zawierają umowy na świadczone przez nasze centrum usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (konieczne skierowanie od pracodawcy).