Centrum Medyczne Gwinner - oddział Żywiec - świadczy usługi Badań sanitarno-epidemiologicznych (SANEPID)

Badanie przeznaczone dla osób które występują o orzeczenia dla celów sanitarno - epidemiologicznych w kontekście ich zdolności do kontaktu z produktami żywnościowymi jak i osobami danego podmiotu  (klienci, uczniowie, studenci, pacjenci oraz konsumenci i petenci);

W celu wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych należy zgłosić się do naszego centrym medycznego wraz z posiadanymi dokumentami leczenia - w tym  z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi, oraz z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella – Salmonella (są one konieczne w przypadku starania się o zaświadczenie o zdolności do pracy z produktami  żywnościowymi oraz wodą jak i innymi napojami oraz do pracy z dziećmi do 6 roku życia a także w zawodach medycznych, i innych zawodach (steward / stewardessa etc.).

Po skompletowaniu stosownego wywiadu epidemiologicznego, oraz zbadaniu jak i ocenie dostarczonych wyników badań jak i dokumentów medycznych - uprawniony lekarz naszego centrum medycznego wydaje odpowiednie orzeczenie albo kieruje daną osobę do wykonania dalszych niezbędnych badań.