Centrum Medyczne Gwinner - filia Żywiec oferuje badania lekarskie i psychologiczne dla pracujących w roli sędziów, prokuratorów oraz kuratorów sądowych. Badania  dla powyższych grup zawodowych składają się z badań lekarskich i psychologicznych.

Poza ogólnym badaniem lekarskim  oceniany jest również układ nerwowy  oraz stan psychiczny przyszłego kandydata do pracy w zawodzie sędziego, prokuratora czy kuratora sądowego. Dodatkowo przeprowadzane są badania specjalistyczne oraz dodatkowe badania pomocnicze takie jak badania laboratoryjne, badanie spoczynkowe EKG oraz EEG i RTG (wykonuwane są wówczas gdy lekarz orzecznik  uzna jza niezbędne ich przeprowadzenie). Natomiast badania psychologiczne obejmują - wywiad zarówno bezpośredni jak i obserwację danego kandydata - przy  zastosowaniu narzędzi diagnostycznych - na podstawie których psycholog określa oraz opisuje wybrane cechy osobowości danego kandydata z zakresu  umiejętności poznawczych oraz społecznych, w szczególnym uwzględnieniu zdolności do jego samodzielnego oceniania sytuacji oraz podejmowania decyzji i odporności na stres.

Zarówno lekarz jak oraz psycholog wydają stosowne zaświadczenia:

  • o zdolności kandydata do wypełniania obowiązków czy to sędziego, czy prokuratora lub kuratora sądowego  - w zakresie kandydata dotyczącym stanu jego zdrowia

  • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, kuratora sądowego  - w zakresie dotyczącym jego sprawności psychologicznej