Centrum Medyczne Gwinner świadczy usługi wykonywania badań dla osób ubiegających się o licencję detektywa. Zakres wymogów dotyczących orzeczeń lekarskich na licencję detektywa określa stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich oraz psychologicznych dla osób które ubiegają się o wydanie lub już posiadaje licencjęe detektywistyczną (Dz.U.11.251.1511).

Kto podlega badaniom   lekarskim i psychologicznym w tym zakresie? Badania przeprowadzane są w celu oceny zdolności fizycznej jak i psychicznej przy wykonywaniu czynności w zakresie usług prowadzony przez detektywów. Badaniom tym podlegają osoby:

• ubiegające się o zdobycie licencji detektywa

• posiadacze licencje detektywistyczne

Badania lekarskie oraz psychologiczne przeprowane są odpowiednio przez lekarza uprawnionego i lekarza psychiatrę oraz przez psychologa. Po wykonaniu badań lekarskich i uwzględnieniu opinii psychiatry oraz psychologa, wydaje się wydaje się orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych przez uprawnionego lekarza. Osoby które posiadają licencję detektywistyczną podlegają również badaniom okresowym  lekarskim jak i psychologicznym (nie rzadziej niż raz na okres 5 lat).

Badania wykonywane przez lekarza psychiatrę obejmują w szczególności badania w kierunku występowania objawów psychopatologicznych, a w tym oceny:

• ocena orientacji autopsychicznej i allopsychicznej 

• ocena  nastroju 

• ocena napędu psychoruchowego

• ocena reakcji emocjonalnych

Badania lekarskie na detektywa obejmują w szczególności:

• ocenę układu krążenia

• ocenę układu oddechowego

Badania psychologiczne na detektywa obejmują :

• ocenę sprawności intelektualnej

• ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach 

• ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.