W poradni ogólnej, lekarz ma na celu całościowe podejście do chorego pacjenta - uwzględniwszy stanu całego jego organizmu. Wczesna i trafna diagnoza pozwala na wdrożenie skutecznego procesu leczenia pacjeta. Dlatego podczas wizyty chorego, przeprowadzany jest wywiad, a informacje podczas niego zebrane są analizowane, dzięki czemu lekarz może podjąć decyzję, gdzie dalej skierować pacjenta (rodzaj gabinetu specjalistycznego). Lakarz ogólny decytuje również na jakie badania powinno się pacjenta skierować. Lekarz ogólny poradni ogolnej Centrum Medycznego zajmuje się całościowym procesem leczenia chorego, począwszy  od profilaktyki zdrowotnej - poprzez trafną diagnostykę, wybór sposobów i metod leczenia jak i  późniejszej rehabilitacji oraz kontroli stanu zdrowia pacjenta. Lekarz ogólny oprócz kompleksowej opieki medycznej  wystawia także stosowne recepty jak i skierowania na konsultacje czy też leczenie do wybranych specjalistyów, może wydawać skierowania do szpitala jak też na badania i rehabilitację. Lekarz ogólny orzeka także o wystąpienia czasowej niezdolności do pracy, wydaje też zaświadczenia lekarskie itd.