Centrum Medyczne Gwinner Żywiec wykonuje badania wstępne oraz okresowe i kontrolnych, a także:

 • współdziała z pracodawcami celem rozpoznawania oraz oceny czynników, które występują w środowiskach pracy pracowników jak i  sposobów w jakie wykonywana jest dana praca, a które mogą ujemnie skutkować na stan zdrowia pracownika,
 • współpracujemy z zakładami pracy celem rozpoznawania oraz ocen ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy. Do naszycz czynności należy też informowanie o możliwościach wystepowania  niekorzystnych skutków zdrowotnych w środowisku pracy,
 • udzielamy porady z zakresu organizacji, ergonomii i fizjologii  pracy
 • prowadzimy działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej z zakresu patologii zawodowej
 • prowadzimy czynne poradnictwo w stosunku do pracowników cierpiących na choroby zawodowe (i inne choroby) które mają związek z wykonywaną pracą
 • monitorujemy stanu zdrowia wśród osób pracujących
 • wykonujemy badania umożliwiające wczesne diagnozowanie różnych chorób zawodowych oraz pozostałych chorób, które związane są lub wynikają z wykonywanej pracy
 • inicjujemy oraz i realizujemy promowanię zdrowia oraz profilaktycznych programów prozdrowotnych któe wynikają z oceny stanu zdrowia osób pracujących
 • inicjujemy działania dla pracodawców dotyczące ochrony zdrowia ich pracowników oraz udzielamy pomocy w ich realizowaniu
 • informujemy pracowników na temat zasad zmniejszania ryzyka zawodowego występującego potencjalnie i ich zakładach pracy
 • wdrażamy zasady profilaktyki zdrowia wśród pracowników którzy należą do tzw. grupy szczególnego ryzyka zawodowego,
 • wdrażamy różnego rodzaju programy promocji zdrowia wśród pracodawców i pracowników
 • prowadzimy analizy stanu zdrowia wśród pracowników firm