Poradnia Kardiologiczna Centrum Medycznego Gwinner w Żywcu udziela swoim pacjentom porad z zakresu takiego jak:

 • podstawowa diagnostyka oraz leczenie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym w tym schorzenia takie jak nadciśnienie tętnicze, diagnostyka i leczenie wad serca, chorób niedokrwiennych serca, diagnostyka i leczenie zaburzenia rytmu oraz przewodnictwa, leczenie kardiomiopatii, diagnostyka i leczenie chorób mięśnia sercowego oraz chorób osierdzia, diagnozowanie oraz leczenie  problemów kardiologicznuch o osób choruch na cukrzycę i wiele innych chorób i schorzeń kardiologicznych.

 • badania ECHO serca, monitorowanie za pomocą Holtera ciśnieniowego oraz EKG, rekordera zdarzeń

 • ocena przeprowadzonych badań kardiologicznych (takie jak badanie Holtera, próby wysiłkowe czy badanie obrazowe) 

 • kierowanie do leczenia szpitalnego w oddziałach kardiologicznych i kardiochirurgicznych

 • konsultacje z okresu zarówno przed- jak i  po- szpitalnym

 • konsultacje pacjentów chorych, którzy kierowani są do nas przez innych specjalistów 

 • kontynuacje leczeń poszpitalnych

 • prewencja różnego rodzaju schorzeń kardiologicznych oraz powikłań po nich występujących a także edukacja zdrowotna

 • konsultacje z zakresu kardiologii dla sportowców

 • konsultacje kardiologiczne przeznaczone dla kobiet będących w ciąży

 • kwalifikacje kardiologiczne do szeregu zabiegów chirurgicznych jak i niekardiologicznych (w tym operacje brzuszne oraz ortopedyczne i ginekologiczne).

Usługi świadczone w poradni są odpłatne lub w ramach posiadanych abonamentów medycznych.